Kreasoma

Kreasoma

Kreasoma

Kreasoma

Kreasoma – Arbetar med individutveckling och utveckling av verksamhet och organisation

Kreasoma står på tre ben

Det första benet är ett program för rehabilitering av alkohol- och drogmissbruk. Programmet går under benämningen Retreat and Recover (RAR).

Det andra benet är verksamhets- och organisationsutveckling. Vi arbetar i grupp för att tillsammans utveckla verksamhet.

Det tredje benet är chefshandledning vilket kan ske både i grupp och enskilt.

Vi arbetar utifrån pedagogisk modell där den som frågar har också svaret och vi använder gruppen för att spegla, ifrågasätta och utveckla. Våra ledord är lätt i sinnet, lekfullhet och nyfikenhet. Vårt syfte är att bidra till effektivitet, ansvar och utveckling.

Vi som driver Kreasoma är:

Lars-Erik Olsson (Leo)
Lars-Erik Olsson (Leo)
Lars-Erik Olsson (Leo), född 1961, är fil doktor i sociologi och docent i socialt arbete. Leo har varit chef drygt 15 år inom den akademiska världen. Han har utbildat och forskat främst inom området organisation och ledarskap, men också gjort studier av människors utsatthet. Leo har undervisat, handlett enskilda och grupper och föreläst i 20 år. Därutöver har han varit chef och ledare i 15 år och egen erfarenhet av både operativt och strategiskt förändringsarbete. Under de senaste åren har han arbetat som konsult inom det egna företaget Kreasoma AB, som handledare för arbetsgrupper inom socialt arbete men också arbetat med flyktingar inom Svenska Kyrkan. Leo är också delägare i en indisk restaurang i den södra delstaten Kerala.
Anders Olsson Karlbom
Anders Olsson Karlbom
Anders Olsson Karlbom, född 1965. Anders har varit verksam som chef i kriminalvården i ca 15 år. Han arbetat som chef på Kriminalvårdsanstalter med missbruksbehandling men har också ansvarat för utveckling, utbildning och implementering samt utvärdering av missbruksbehandling som chef vid Kriminalvårdens huvudkontor. Anders har arbetat mycket med förändringsarbete och delaktighet med ett tydligt klientfokus. Under de senaste åren har han arbetat som konsult i det egna företaget Kreasoma AB, som handledare inom socialt arbete. Anders har också haft ett chefsuppdrag inom Kriminalvården det senaste året inom missbruksrehabilitering. Han är delägare i en indisk restaurang i den södra delstaten Kerala.