Lars-Erik Olsson

Lars-Erik Olsson (Leo), född 1961, är fil doktor i sociologi och docent i socialt arbete. Leo har varit chef drygt 15 år inom den akademiska världen. Han har utbildat och forskat främst inom området organisation och ledarskap, men också gjort studier av människors utsatthet. Leo har undervisat, handlett enskilda och grupper och föreläst i 20 år. Därutöver har han varit chef och ledare i 15 år och egen erfarenhet av både operativt och strategiskt förändringsarbete. Under de senaste åren har han arbetat som konsult inom det egna företaget Kreasoma AB, som handledare för arbetsgrupper inom socialt arbete men också arbetat med flyktingar inom Svenska Kyrkan. Han har också varit chef för en forskningsenhet vid Ersta Sköndal högskola och arbetar på ett skyddat boende för kvinnor. Leo är också delägare i en indisk restaurang och hotell i den södra delstaten Kerala.

Kreasoma