Anders Olsson Karlbom

Anders Olsson Karlbom, född 1965. Anders har varit verksam som chef i kriminalvården i ca 15 år. Han arbetat som chef på Kriminalvårdsanstalter med missbruksbehandling men har också ansvarat för utveckling, utbildning och implementering samt utvärdering av missbruksbehandling som chef vid Kriminalvårdens huvudkontor. Anders har arbetat mycket med förändringsarbete och delaktighet med ett tydligt klientfokus. Under de senaste åren har han arbetat som konsult i det egna företaget Kreasoma AB, som handledare inom socialt arbete. Anders har också haft chefsuppdrag inom Kriminalvården inom missbruksrehabilitering och vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Han är också delägare i en indisk restaurang och hotell i den södra delstaten Kerala. Anders arbetar nu deltid som kansliansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kreasoma