Organisationskonsulter

Emellanåt behöver en organisation få en ”opartisk opion”. Någon som inte är bärare av organisationens historia, insatt i deras dagliga verksamhet eller inblandad i organisationens problematik. Inte ledning, fack eller annan intern gruppering.

Vi jobbar med organisationsanalys- och utveckling och utgår från ett flerdimensionellt individ- och organisationsperspektiv.

  1. Hur organiseras arbetet på ett effektivt sätt
  2. Hur motiveras och utvecklas människor
  3. Vilka maktförhållanden finns i organisationen och gruppen
  4. Hur utvecklas visioner och idéer

Vi startar med att göra en inventering med hjälp av gruppintervjuer för att få en fördjupad förståelse för de utmaningar som organisation står inför.

Därefter gör vi en omvärldsanalys. Vilka är de viktiga intressenterna och hur påverkar de organisationen.

Vi återför och fördjupar analysen med grupper inom organisationen. De gör prioriteringar utifrån deras breda kunskap om organisationen samt deras omvärld.

Vi arbetar fram förslag till förändringar baserat på de fyra perspektiven på organisation. Innan slutlig rapport återför vi förslagen till organisationen för att ge möjligheter till reflektion, prioritering av åtgärder samt förankring.

Till sist slutlig rapport och återföring.

Tillsammans skapar vi effektiva och hållbara organisationer

+ 46 76 200 52 55
info@kreasoma.com

All Rights Reserved © Kreasoma AB