Program

Vårt Program består av tre delar

Fas 1

Fas Ett

Kursstart, två dagar

-Teambuilding och lära känna varandra

-Introduktion av programmet

Fas Två

Två veckors program

Dagligt program:

-Delta i grupparbete och eget arbete sex timmar per dag

-Friskvård och mindfulnes

Fas Tre

En återträff, två dagar

-Uppföljning och utvärdering av eget arbete.

+ 46 76 200 52 55
info@kreasoma.com

All Rights Reserved © Kreasoma AB