Arbetsgrupper som reflekterar blir mer effektiva

I alla arbetsgrupper finns det problem och möjligheter. Ett sätt att möta dessa är att skapa tillfälle för reflektion. Vi skapar en struktur och ett återkommande utrymmer för att arbetsgruppen ska kunna lösa sina problem.

Vår modell är att arbetsgruppen har lösningen. Arbetsgruppen är tillsammans en perfekt problemlösare om den får möjlighet.

Vår modell är att vi ses regelbundet, vanligen två timmar per gång. Arbetsgruppen inventerar problem och prioriterar själva. Arbetsgruppen gör analys och föreslår lösning. Vi följer upp. Tillsammans skapar vi en lärande organisation.

Vi fördjupar förståelsen av gruppen och gruppens utmaningar med hjälp av perspektiven.

Reflektion är grunden och handling ger resultat.

Vi har flerårig erfarenhet av handledning inom socialt arbete.

Vi utgår från ett flerdimensionellt individ- och organisationsperspektiv.

Hur organiseras arbetet på ett effektivt sätt

Hur motiveras och utvecklas människor

Vilka maktförhållanden finns i organisationen och gruppen

Hur utvecklas visioner och idéer

+ 46 76 200 52 55
info@kreasoma.com

All Rights Reserved © Kreasoma AB