Det kan upplevas ensamt som chef och ledare

Chefshandleding i södra Indien

Chefshandledningen sker i södra Indien. Det ger dig möjlighet till avskildhet för att kunna fokusera. Vi kan erbjuda handledning till konkurrensmässiga priser. Vi kombinerar handledningen med friskvård.

Varför Indien? Indien är på många vis landet som är tvärtom. Inget är som hemma. Och det skapar kontraster och sätter igång vår kreativitet. Vi lovar att du får en stark upplevelse. Nya perspektiv.

Vi behöver ibland stanna upp och reflektera

Chefer och ledare ofta har liknande problem. Vi erbjuder chefer arbeta med sina problem tillsammans med andra chefer. Vi drar nytta av varandras kompetens och erfarenheter. Du får nya perspektiv på dina problem. Och du bidrar till att hjälpa andra.
Förvånansvärt ofta har chefer liknande problem och att utbyta erfarenhet med andra bidrar till insikter och problemlösning. Andra chefer och kollegor blir viktiga samtalspartners och inspirerar till handling. Chefer behöver träffa andra chefer för att tillsammans utbyta erfarenheter och lösa problem.
Genom att träffa andra får du nytändning och inspiration. Hur gör andra för att fortsätta. Hur motiverar de sig. Vilka problem har de och hur löser de dem.

Vi utgår från att organisation och ledarskap kan ses utifrån fyra perspektiv

Hur organiseras arbetet på ett effektivt sätt

Hur motiveras och utvecklas människor

Vilka maktförhållanden finns i organisationen och gruppen

Hur utvecklas visioner och idéer

Vi arrangerar chefshandledning i grupper på sex till åtta personer under en tvåveckorsperiod i södra Indien.

Vi kombinerar handledning tillsammans med friskvård, mat och reflektion. Under denna vistelse erhåller man ett strukturerat program, boende på ett hotell inkl. alla måltider och behandlingar.
Flyg bokar du själv.
+ 46 76 200 52 55
info@kreasoma.com

All Rights Reserved © Kreasoma AB