Det kan upplevas ensamt som chef och ledare

Vi behöver ibland stanna upp och reflektera

Chefer och ledare ofta har liknande problem. Vi erbjuder chefer arbeta med sina problem tillsammans med andra chefer. Vi drar nytta av varandras kompetens och erfarenheter. Du får nya perspektiv på dina problem. Och du bidrar till att hjälpa andra.
Förvånansvärt ofta har chefer liknande problem och att utbyta erfarenhet med andra bidrar till insikter och problemlösning. Andra chefer och kollegor blir viktiga samtalspartners och inspirerar till handling. Chefer behöver träffa andra chefer för att tillsammans utbyta erfarenheter och lösa problem.
Genom att träffa andra får du nytändning och inspiration. Hur gör andra för att fortsätta. Hur motiverar de sig. Vilka problem har de och hur löser de dem.

Vi utgår från att organisation och ledarskap kan ses utifrån fyra perspektiv

Hur organiseras arbetet på ett effektivt sätt

Hur motiveras och utvecklas människor

Vilka maktförhållanden finns i organisationen och gruppen

Hur utvecklas visioner och idéer

Vi arrangerar chefshandledning i grupper på sex till åtta personer.

Vi kombinerar handledning tillsammans med friskvård, mat och reflektion. Under denna vistelse erhåller man ett strukturerat program, boende på ett hotell inkl. alla måltider och behandlingar.
Resa bokar du själv.

+ 46 76 200 52 55
info@kreasoma.com

All Rights Reserved © Kreasoma AB