Tillfällig chef

Vi är erfarna chefer, inom utbildning, kriminalvård, socialt arbete, idéburen verksamhet och inom staten.

Behöver ni en tillfällig chef under kortare eller längre tid kan vi erbjuda våra tjänster.

Ni kan hyra oss som chef under en begränsad period. En tillfällig lösning när en organisation, planerat eller med kort varsel, anlitar en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet under en begränsad period i ett specifikt uppdrag/uppgift

+ 46 76 200 52 55
info@kreasoma.com

All Rights Reserved © Kreasoma AB